Πως ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου της επιχείρησης σας συμβάλει στη γενική εικόνα του Brand.